FITRIANI, Saparia; RAHMANITA, Rahmanita. Kreativitas Pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Penerapan E-Learning dengan Google Classroom Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Mau`izhah : Jurnal Kajian Keislaman, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 163-178, june 2022. ISSN 2654-5055. Available at: <http://ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id/index.php/mauizhah/article/view/96>. Date accessed: 07 dec. 2023.